Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

Udostępnianie dokumentacji

 
DZIAŁ STATYSTYKI MEDYCZNEJ
LOKALIZACJA: Blok A, Poziom -1 (przy punkcie ksero)
KONTAKT: 18 263 30 88, 18 263 31 10

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zm.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Formy udostępniania:

  • do wglądu w siedzibie Szpitala,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej (obok centralnej rejestracji do poradni specjalistycznych). Druk wniosku do pobrania w sekretariacie, w rejestracji lub na stronie internetowej szpitala www.pszs.eu. Odbiór dokumentów w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej w godzinach 07.00 – 14.00 najwcześniej w następnym dniu po złożeniu prawidłowo uzupełnionego wniosku.

Poza wyznaczonymi godzinami dokumenty mogą być wydane tylko w nagłych i uzasadnionych przypadkach. Dokumenty można odebrać osobiście lub przez osobę trzecią (pełnoletnią) wskazaną w upoważnieniu po okazaniu dowodu tożsamości. Zasady odpłatności za pozyskanie dokumentacji w w/w formie reguluje cennik podany poniżej.

 
CENNIK 
UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
obowiązujący od 01. 01. 2016 r. w Podhalański Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu
 

Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci:

a.

wyciągu lub odpisu

7,79 zł

za jedną stronę

b.

kopii

0,78 zł

za jedną stronę

c.

wyciągu, odpisu lub kopii na elektronicznym nośniku danych

7,79 zł


 
 
Państwowe Ratownictwo Medyczne Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Fundusze europejskie Archiwalna strona www Galeria zdjęć