Telefony alarmowe

pogotowie policja straż pożarna telefon alarmowy

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe ( 999 i 112 ) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski , w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej / przebywającej na terenie województwa Małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr ( 12 ) 254 08 00

Galeria

Dla pacjentów

Jeżeli chcesz być informowany o wydarzeniach godnych uwagi, podaj Swój e-mail i dopisz się do naszej listy mailingowej!

Aktualności

Nasza placówka wymaga prac remontowych, szczególnie jeśli chodzi o instalacje techniczne i specjalistyczne. Co prawda budynek, który obecnie mieści 450 łóżek na 11 oddziałach został ukończony 6 lat temu, ale jego budowa trwała aż... 28 lat. Inwestycja finansowana z budżetu centralnego nie miała szczęścia i co chwila brakowało pieniędzy na prace budowlane. W efekcie po kilku latach oficjalnego zakończenia inwestycji okazuje się że budynek już wymaga prac remontowych.
czytaj więcej
Prawie 615 tysięcy złotych kosztowały nowe pojazdy, które zakupił Podhalański Specjalistyczny Szpital w Nowym Targu. Są to dwie karetki „P” i jeden mini ambulans, który będzie wykorzystywany m.in. do transportu chorych jak i np. krwi. Ale co najważniejsze – zupełnie nowe „erki” mają napęd na cztery koła. We wtorek w nowotarskim szpitalu odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku karetek. Obecny tam Krzysztof Faber starosta nowotarskie podkreślał, że dzięki nowemu zakupowi mieszkańcy tej części regionu mogą liczyć na szybką pomoc medyczna i czuć się bezpieczniej. Dyrektor szpitala Marek Wierzba tłumaczył, że dla niego priorytetem jest najwyższy standard opieki medycznej, a więc i jak najlepsze wyposażenie placówki jak i pogotowia.

czytaj więcej
Podhalański Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zadanie: „Poprawa standardów działania systemu ratownictwa medycznego przez modernizację i zakup niezbędnych urządzeń medycznych dla SOR Szpitala w Nowym Targu. „Projekt obejmuje remont pomieszczeń oraz zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia dla SOR Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności funkcjonowania Szpitala w Nowym Targu poprzez wyposażenie oraz modernizację SOR oraz zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatu Nowy Targ.
czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ,

działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS

na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.

w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2016 r.

czytaj więcej
Po raz kolejny już Oddział Noworodków i Wcześniaków naszego szpitala otrzymał cenny sprzęt medyczny od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co prawda przekazany sprzęt według wartości fakturowej wynosi około 100 tysięcy złotych, ale tak naprawdę koszt jego zakupu na wolnym rynku byłby znacznie większy. WOŚP co roku dokonując zakupu sprzętu medycznego negocjuje stawki znacznie niższe od tych obowiązujących inne podmioty dokonujące zakupu.

czytaj więcej

DYREKTOR PODHALAŃSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANA PAWŁA II W NOWYM TARGU - UL. SZPITALNA 14

O G Ł A S Z A

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczeń o łącznej powierzchni około 141,5m2 z przeznaczeniem na aptekę w pawilonie C, poz. -1 (w części obecnie zagospodarowanej przez aptekę ogólnodostępną) Szpitala im. Jana Pawła II ul. Szpitalna 14 w Nowym Targu na czas nieokreślony.

LICYTACJA ODBYŁA SIĘ 30 LIPCA 2014

czytaj więcej
Oddział Psychiatryczny naszego szpitala świętuje w tym roku 20-lecie istnienia. Z tej okazji w naszej placówce odbyło się spotkania Dyrekcji Szpitala z obecnym personelem medycznym oddziały. Obecni byli również ci, którzy 20 lat temu tworzyli psychiatrię tak naprawdę od podstaw. Nie zabrakło również władz powiatu nowotarskiego.
czytaj więcej
Podhalański Specjalistyczny Szpital im Jana Pawła II od 1 kwietnia 2014 roku świadczy usługi nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców z gmin obsługiwanych przez ośrodki zdrowia w Krościenku nad Dunajcem i w Jabłonce. Dla mieszkańców Nowego Targu i Szaflar usługi świadczy jednak podmiot prywatny. I tutaj do szpitala mogą się zgłaszać jedynie osoby, których stan zdrowia upoważnia do udzielenia pomocy przez Szpitalny Oddział Ratunkowy. A to dotyczy przypadków jedynie zagrożenia zdrowia lub życia Pacjenta.
czytaj więcej

Podhalański Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II w Nowym Targu kończy prace nad uruchomieniem nowoczesnej pracowni rezonansu magnetycznego. Sercem układu będzie jeden z najlepszych obecnie urządzeń, które uruchamiają inżynierowie z Niemiec z firmy Siemens. Urządzenie jest już zamontowane, a obecnie jest w fazie kalibracji, ustawień i wszelkich testów, by mogło funkcjonować prawidłowo. Załoga szpitala zostanie przez inżynierów przeszkolona do obsługi urządzenia i będzie można ruszać z badaniami.

czytaj więcej

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu poszukuje kandydatów chętnych do pracy na stanowisku:

Pielęgniarka/Pielęgniarz

czytaj więcej

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »