Telefon alarmowy 999
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, Centrala Telefoniczna +48 18 263 30 00

REFERENT ds. analiz w Dziale Finansowym

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

REFERENT ds. analiz w Dziale Finansowym

 
 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • generowanie i analiza danych z baz będących w posiadaniu Szpitala
 • pozyskiwanie, uaktualnianie oraz przetwarzanie danych finansowych i statystycznych
 • weryfikacja danych i dokumentów na potrzeby systemów księgowych
 • przygotowywanie prezentacji danych dla różnych grup odbiorców
 • sporządzanie analiz i raportów dla różnych grup odbiorców
 • współpraca z innym komórkami organizacyjnymi Szpitala
 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji kontroli poszczególnych obszarów kosztów i przychodów działalności Szpitala
 • uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, oraz kontrola realizacji i analiza odchyleń
 • kontrola spójności pozyskiwanych danych i informacji w zakresie realizowanych procesów
 • projektowanie i wdrażanie nowych narzędzi na potrzeby controllingu i wyceny procedur medycznych
 • stała współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi pakietu biurowego, przede wszystkim bardzo dobra znajomość MS Excel
 • doskonałe umiejętności analityczne i dbałość o szczegóły
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność działania pod presją czasu

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość branży medycznej
 • mile widziane doświadczenie w obszarze analiz finansowych

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@pszs.eu (w tytule wiadomości proszę wpisać CONTROLING rekrutacja)

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, Numer księgi rejestrowej 000000006068,NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324, KRS: 0000002479, tel.: 18/263-30-00, fax. 18/263-39-50,e-mail:sekretariat@pszs.eu,www.pszs.eu.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– e-mail:iod@pszs.eu

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

3.Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Odbiorcami danych osobowych będą:

·podmioty prowadzące obsługę informatyczną;

·podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres2 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawnymi jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

9.Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

W aplikacji należy zawrzeć następująca klauzulę:

„Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

W przypadku braku powyższej klauzuli nie będziemy mogli rozpatrzyć Pani/Pana aplikacji, a dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Państwowe Ratownictwo Medyczne Fundusze europejskie Zintegrowany Informator Pacjenta Dla pacjentów Elektroniczna rejestracja Dokumenty do pobrania Lista oddziałów Lista poradni Galeria zdjęć